söndag 20 december 2015

2015: Högern dominerade

...men under ytan gror den folkliga kampen
Röda Malmö står för den röda optimismen - en annan värld är möjlig! Det blir naturligtvis ingen rak väg upp på triumfens höjder, men det finns goda tecken på att det går att bygga motståndets krafter.

Ja, jag vet. Svek och anpassning högerut från ledarskikten. Marknadsanpassning och likgiltighet för mänsklighetens öde. Men också något annat och mycket glädjande och stärkande såg dagens ljus under det år som gick.

Under början av året stod Greklands kamp mot Trojkan i fokus. De folkliga förhoppningarna och stödet till Syriza var strålande, men sveket från ledningen blev desto värre. Ändå fick vi en glimt av vad som kan bli möjligt när mobilisering sker underifrån.
Och utan tvekan växer en ny, brokig vänster fram i Europa. En vänster som utmanar etablissemanget i Portugal, Spanien och även i vårt grannland Danmark har uppstickaren Enhedslisten blivit en kraft på vänsterkanten.

Flyktingvågen in i Europa väckte till liv en annan våg, en våg av mänsklighet och solidaritet som välkomnade de som flyr diktatur och krig. Sen slog reaktionen till och är i full färd med att stänga gränserna. Men här finns en kraft underifrån som lever vidare och ger hopp.

Klimattoppmötet i Paris gick som vi befarade och utsläppen ska fortsätta att öka. Men den glädjande sidan är den ständigt växande gräsrotsrörelsen över hela världen för klimaträttvisa och omställning för en hållbar framtid.

Världens ekonomiska och politiska elit har vi ingen anledning att ställa vår lit till. Om vi vill rädda vår framtid måste vi stiga längre ned och djupare i folkets led. Nu gäller fortfarande att arbetarnas och folkets frigörelse måste vara dess eget verk.
Inga kommentarer: