fredag 18 december 2015

2015 värsta flyktingåret

...Europa har en solidaritetskris

2015 ser ut att bli det värsta flyktingåret i modern tid. En av 122 människor på jorden har tvingats lämna sitt hem. Det visar siffror från FN:s flyktingorgan UNHCR.
Siffrorna från FN är dramatiska och UNHCR uppskattar att omkring 60 miljoner av jordens 7,3 miljarder människor någon gång under året har flytt från sina hem. I medeltal flyr 4.600 personer från sina länder varje dag – och värst är situationen i Syrien.
– Aldrig tidigare har behovet av tolerans, medkänsla och solidaritet varit större när det gäller människor som har förlorat allt, säger FN:s flyktingkommissionär António Guterres.
UNHCR:s Europachef Vincent Cochetel och hans stab har en övervakande roll vad gäller EU:s och andra europeiska länders hantering av flykting-frågor.
– Med lite vilja klarar Europa det här ganska enkelt, säger han.

Vissa politiker menar att vi i stället för att ta emot flyktingar i Europa borde skänka pengar till exempelvis UNHCR:s verksamhet i grannländerna.
– Jag har sett att Sverigedemokraterna säger det, men det är ett tankefel. Det är förstås bra om de stöder vår verksamhet men de närliggande länderna är sköra. I Libanon är en av fyra personer en flykting. Turkiet har tagit emot 2,2 miljoner flyktingar. Det behöver investeras massivt i de här länderna, men så länge flyktingar inte släpps in i samhället – till skola och arbete – kommer de att ta sig vidare.
– Det ena får inte utesluta det andra. Europa måste ta sitt ansvar. Vi måste se till att mottagning och registrering fungerar. Förlorad kontroll främjar främlingsfientlighet. Länder som Grekland behöver stöd till mottagandet.


Inga kommentarer: