måndag 7 december 2015

COP21: Skogarna betyder allt

...mat, vatten och livet självt

Inhemska ledare från skogarna i Latinamerika, Indonesien och Afrika svarar på uttalanden från statsöverhuvudena vid klimattoppmötet.

"Som inhemska ledare från de områden som täcker de viktigaste skogarna i Afrika, Asien och Latinamerika, fäster vi med stor glädje och intresse tillit till de många regeringarnas anslutning till vårt bidrag. Men vi uppmanar de nationella regeringarna att besluta om en avgörande och omedelbar insats för att stödja våra ansträngningar så att målen kan nås"

Idag offentliggjordes nya bevis för att ursprungsbefolkningarna är globala aktörer, om klimatförändringarna ska undvikas. En detaljerad karta över de tropiska skogsområden visar entydigt att de ursprungliga skogsfolken skyddar en enorm kolreserv.

Detta och andra nya forskningsresultat tyder på att det inte räcker med att "kreditera ursprungsbefolkningarnas bidrag". Om vi inte säkrar våra rättigheter till våra förfäders skogar, kommer det att bli svårt för de nationella regeringarna att närma sig de mål som dagens deklaration ställer upp. 

För första gången någonsin sätter den nya forskningen siffror på hur mycket kol som lagras i de återstående tropiska skogarna. Woods Hole Research Center har använt sig av fjärranalysdata [fjärranalys med hjälp av satellitmätningar, etc.], och deras analyser bygger på gränsdragningar tillhandahållna av ursprungs-befolkningen. De nya resultaten visar att ursprungsfolkens skogar i Afrika, Asien och Latinamerika innehåller minst 20 procent av allt kol som lagrats i tropisk skog i världen. Det är mer än tre gånger jordens hela CO2-utsläpp förra året.

Likaså uppskattar vi några få donatorers erkännande av vårt bidrag till skydd av skogar och mildrande av nationers klimatförändringar. Vi uppmanar dessa länder att publicera dessa resultat samt att öppet framlägga vilka medel som avsatts direkt för att stödja förvaltningen och våra rättigheter till skog, mark och resurser; och att göra en tydlig åtskillnad när det gäller dessa bidrag och finansiella skyldigheter mellan, å ena sidan, näringslivet och på andra offentliga medel.

Ursprungssamhällen med traditionellt levnadssätt påverkar tropiska skogar mycket mindre än västerländska kulturer. Vår högeffektiva förmåga att förhindra olaglig skogsavverkning och att skydda våra territorier begränsas ofta av brist på juridiskt och ekonomiskt stöd, bland annat bristen på erkännande av äganderätten till vårt land.


Woods Holes beräkningar visar att kol i tropiska skogar i ursprungsområden i Amazonas, Indonesien, Centralamerika och Demokratiska republiken Kongo (DRC) motsvarar 168.3 gigaton koldioxid (GtCO2) - mer än tre gånger så mycket av skadliga växthusgaser, som släpptes ut globalt under 2014 (52,7 Gt CO2).

För fortsatt bevarande av tropiska skogar, vilka är viktiga för att uppnå målen för denna konferens och för att bibehålla ekosystemens integritet och vår kulturella identitet, behöver vårt samhälle följande:
• Erkännande av våra territorier och dess resurser och erkännande av de miljömässiga fördelarna som dessa resurser tillhandahåller.
• Stopp för av alla brott, våld och dödande av våra ledare, som företräder ursprungsbefolkningarnas rättigheter och territorier.
• Erkännande av ursprungsbefolkningarna bidrag till att motverka klimatförändringarna samt medräknande av dessa bidrag i regeringarnas nationella bidrag.
• Genomförande av FN:s principer om "Fritt och informerat samtycke" (FPIC) av ursprungsterritoriers utveckling.

Vi som bor mitt i klimatförändringarnas frontlinje, har bidragit minst till den globala krisen, men vi kommer att förlora mest.

Vi är i Paris för att erbjuda hjälp - ett botemedel som är mycket mer tillgängligt än de lösningar som klimatförhandlare kämpar för att finna. Naturen har välsignat mänskligheten och bör därför respekteras, och vi vet framför allt hur man gör detta. Till exempel är det de indonesiska torvmossarnas natur att vara våta ekosystem. Att torka ut områdena för produktion av palmolja är en inbjudan till katastrof. Vi har alltid vetat det, men våra röster hörs inte.

Förbränning av skogar i Indonesien och en ökning med 16 procent av avskogningen i Brasilien, är exempel på vad som händer när regeringar misslyckas med att inkludera ursprungsbefolkningar i skyddet av skogarna, som är så viktigt för ett klimat i snabb förändring.

Med starka rättigheter kan ursprungsbefolkningen spela en viktig roll för att minska de utsläpp som hotar planetens hälsa. Resten av världen ser kol när de ser på våra skogar, men för oss betyder skogen mat, vatten och livet självt.

30 november 2015

Abdon Nabadon, generalsekreterare för ursprungsbefolkningar i Arkipelagen, ANAM
Levi Sucre Romero, samordnare för styrelsen för Centralamerikanska Alliansen Folk och Skogar, AMPD
Jorge Furagaro, samordnare för ursprungsfolkens organisationer i Amazonas, COICA
Joseph Itwongo, Föreningen för hållbar förvaltning av skogarna i Centralafrika, REPALEAC/DRC

En översättning från danska Socialistisk Information, ursprungligen från Alianza Mesoamericana

Dansk TV2: Afrika ska återskapa gigantisk djungelBloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: