onsdag 16 december 2015

Jul med förhinder

...men vi har bara varandra
Folkets park, Malmö, dec -15  Foto: Ronny Åkerberg

Julen närmar sig och vi ser fram emot att få umgås med de nära och kära. Föräldrar, syskon, barn och barnbarn, alla vill vi få tid för det verkligt viktiga i tillvaron. Det som så lätt hamnar i skymundan av stress och krav på jobbet och den påträngande konsumismens budskap om ytlig lycka.

Samtidigt blir det allt svårare att avskärma sig från en orolig värld där klyftorna växer. Hur kommer verkligheten att se ut i vinter för miljontals i flyktinglägren?
En värld där den globala flyktingkrisen har blivit permanent. Ryska bomber och andra bomber driver nu på flyktingströmmarna från Syrien. Ett krig "mot terrorismen" som riktas också mot civilbefolkning och frihetsrörelser.

Nyss slöts i Paris ett klimatavtal som skjuter alla åtgärder mot den globala uppvärmningen på framtiden och således bäddar för att strömmen av klimatflyktingar också kommer att öka framöver.

Världen är nu snabbt på väg in i ett tillstånd av instabilitet som har sin grund i kapitalismens globalisering. Det nygamla klassamhället ger oss ingen ro utan slungar oss ut i ett kaos som vi inte kan stänga ute. Ändå måste vi samlas med våra närmaste för det är där vi hittar vår kraft.

Sen ska vi utvidga den värmen och solidariteten till att gälla över alla gränser - ut till alla förtryckta och förtrampade i världen. Tillsammans är vi den stora majoritet som kan göra skillnad.

Dagens Arbete: Facken måste kliva fram




Bloggar om politik, jul  Intressant


Inga kommentarer: