måndag 14 december 2015

Paris: Cirkusen är över

...utsläppen ska öka varje år

Kostymerna lämnar Paris. Det har varit miljontals ord skrivna om texten. Men ett faktum sticker ut. Alla världens regeringar har enats om att öka de globala utsläppen av växthusgaser varje år mellan nu och 2030.

Varför? Därför att alla länder har kommit överens om att acceptera löftena från alla andra länder. Bland de 20 länder i topp som är för ökade utsläpp har vi länder som har lovat att öka sina utsläpp mycket fram till 2030: Kina, Indien, Ryssland, Korea, Mexiko, Indonesien, Sydafrika, Turkiet, Thailand, Kazakstan, Förenade Arabemiraten, Vietnam.

Och här är de länder i topp 20 som har lovat att minska sina utsläpp med cirka 1% per år fram till 2030: USA, EU, Japan, Kanada, Brasilien, Australien och Argentina.

De länder som inte kommer att skära ner kommer att öka mycket. De länder som kommer att skära ner kommer inte att minska mycket. Detta får vi inte veta av det sätt på vilket avtalet rapporteras av FN eller media.

De formulerar allt som ett löfte att minska utsläppen. Men de formulerar dessa löften på ett sätt som ljuger. Så vissa länder, som Sydkorea och Mexiko, lovar att minska utsläppen jämfört med Business as usual (BAU). Business as Usual innebär FN:s nuvarande uppskattning av hur mycket utsläppen kommer att öka om inget görs. Så ett löfte att skära ner bara jämfört med Business as usual är ett löfte att öka utsläppen.

Andra länder, som Indien och Kina, lovar att minska utsläppen i fråga om koldioxidintensitet. Kolintensitet är mängden kol i fossila bränslen som behövs för att producera samma mängd arbete. Kolintensitet har gått ner i USA i hundra år. Den är på väg ner över hela världen. Detta beror på att vi lär oss att använda kol, olja och gas mer effektivt, precis som vi lär oss att använda allt annat i industrin mer produktivt. Så ett löfte att minska koldioxidintensiteten är ett löfte att öka utsläppen.

Eller så spelar de tricket med tiden. Ryssland lovar att minska utsläppen med 25% fram till 2030, jämfört med utsläppen år 1990. Men den ryska ekonomin kollapsade efter 1990, så utsläppen var mycket högre år 1990 än de är nu. Ett löfte att minska utsläppen jämfört med 1990 med 25% är ett löfte att öka utsläppen med 30% jämfört med i år.

Sedan är det de rika länderna som lovar att minska utsläppen med en hel del. Men de väljer alltid ett jämförelsedatum så att det ser bra ut.

USA, till exempel, lovar att minska utsläppen till 2030 med 26% jämfört med 2005. Men USA:s utsläpp under 2014 var redan 9% lägre än under 2005. Så egentligen lovar de bara att minska utsläppen med 15% under de närmaste femton åren.

Europeiska unionen lovar att minska utsläppen med 40% jämfört med 1990. Men EU:s utsläpp är redan 20% lägre än de var år 1990. Så det här är ett löfte att minska utsläppen med 20% under de kommande 15 åren.

Så vissa länder kommer att öka utsläppen mycket och vissa länder kommer att skära ner dem lite.

De regioner i världen som kommer att öka utsläppen står redan för två tredjedelar av de globala utsläppen. De regioner som kommer att minska utsläppen lite står för en tredjedel av de globala utsläppen.

Du räknar. De ljuger. Utsläppen kommer att öka varje år. Ledarna i världen har förrått mänskligheten. Allt vi har på vår sida är sju miljarder människor. Nu går vi hem och mobiliserar.

En översättning från Jonathan Neale, Global Climate Jobs

Bloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: