onsdag 9 december 2015

Vi bekämpar diktaturer, imperialister och IS

...socialister i Mellanöstern och Europa tar till orda
Syrien bombas nu dagligen av världens stormakter - samtidigt som diktatorn Assad får fria händer att fortsätta massakrera sitt eget folk

Vi avvisar politiken med "nationell säkerhet", rasism och åtstramningar. Det är dags att mobilisera! säger en rad vänsterorganisationer från Syrien, Libanon, Egypten, Tunisien, Frankrike, Storbritannien, Belgien och Schweiz. Här nedan deras gemensamma uttalande:

Under de senaste månaderna har människor i hela Mellanöstern drabbats av en intensifiering av konflikten i Syrien och Irak. Denna upptrappning har sponsrats både av globala imperialistiska makter - främst USA, Ryssland och europeiska länder - och regionala imperialistiska aktörer, inklusive Saudiarabien, Qatar, Turkiet och Iran. Dessa konflikter är produkten av två distinkta former av kontrarevolution: lokala diktaturer och kontrarevolutionära regimer å ena sidan, och reaktionära islamiska krafter som Daesh å andra sidan. Strävan från stora internationella och regionala makter att påtvinga sin politiska och ekonomiska hegemoni över regionen är också en central orsak till den nuvarande tragedin.

I Syrien är stöd åt Assad-regimen den första formen av kontrarevolution. Rysslands dödliga räder och ingripandet av Iran, Hizbollah och sekteristiska irakiska miliser är de som kämpar för detta djupt reaktionära, antidemokratiska projekt. Assad drivs också av den misstro som västmakterna rutinmässigt visar mot demokratiska och revolutionära krafter i Syrien, inklusive kurdiska styrkor.

De som kämpar för en demokratisk och socialt rättvis framtid är de första målen för den syriska regimen, imperialisterna och deras allierade i regionen. Syriska demokratiska krafter är också angreppsmål för islamiska krafter som spelar en kontrarevolutionär roll och som stöds vid ett eller annat tillfälle, direkt eller indirekt, genom Gulfmonarkierna och Turkiet.

Som alltid är kvinnorna de första offren för krig. Våldtäkt, kidnappning och även försäljningen av kvinnor är ohyggliga utväxter av konflikten.

Vad är Daesh (IS)? Det har skapats av både internationella och regionala imperialistiska aggressioner och av den diktatoriska, sekteristiska karaktär på regimer i regionen, särskilt i Irak och Syrien. Ökningen av sekteristiska spänningar i regionen är också en följd av denna dödliga förening av inhemsk repression och extern aggression.

Det är i detta sammanhang som vi ska förstå den senaste tidens attacker i Ankara, Beirut, Paris, Kuwait, Saudiarabien och Tunisien, och attacken på det ryska flygplanet i Egypten. Dessa attacker bara stärker det onda som gett upphov till dem - statsterrorism.

Retoriken om "krig mot terrorn" finner materiellt uttryck i auktoritär politik för statens säkerhet, krig och i rasism. Rasism, särskilt islamofobi, har ökat exponentiellt och har blivit statlig politik över hela Europa. De imperialistiska makterna har använt retorik om terrorismbekämpning för att rättfärdiga sitt stöd till diktaturer och för restriktioner i demokratiska friheter, medan regionala diktatorer har använt samma språk för att försvara sitt eget förtryck.

Nu är det samma övergripande världsbild som förenar Frankrike, Ryssland, USA, Turkiet och den syriska regimen - även om de alla har sina egna särintressen - så att de samordnar, direkt eller indirekt, sina attacker och militära manövrar i Syrien.

I namn av ett krig "mot terrorismen" kräver i dag den franska staten makt att terrorisera. I namn av så kallade "franska värden" attackeras friheten. I en auktoritär huvudstupa rusning bombar François Hollande Syrien och Irak, medan allt prat om krig och ädla "värden" inte ger några svar för de politiska och sociala strävandena hos franska arbetarklassen. Samtidigt är man benägen att utse papperslösa migranter, flyktingar, muslimer, beslöjade kvinnor, romer, utlänningar och andra som " inre fiender".

Över hela Mellanöstern är statligt förtryck av politiska motståndare och sociala rörelser på uppgång; i Egypten och på andra håll har hundratals dödsdomar utfärdats under de senaste månaderna.

Med tanke på den tillfälliga demobiliseringen och desorienteringen av stora delar av de förtryckta, måste vi skärpa vårt svar på utmaningen med konstruktiva initiativ. I praktiken innebär det att vi måste:

- Motarbeta den drakoniska politiken; försvara demokratiska rättigheter för alla.

- Motarbeta all imperialistisk aggression, tillsammans bedriva oförsonlig opposition mot diktaturer och kontrarevolutionära regimer.

- Motarbeta den västerländska militära offensiven i Syrien, som omfattar bombningar och annat direkt deltagande av västerländska militära styrkor och även väpnat deltagande i konflikten av krafter som stöds av väst.

- Kämpa mot alla former av kontrarevolution i Mellanöstern och Nordafrika, liksom på andra håll.

- Bekämpa repressiv säkerhetspolicy, rasism och åtstramningar - vare sig det handlar om Europa, Asien eller Afrika.

- Bekämpa "Fästning Europa"; kräva öppnandet av gränserna och anständiga levnadsvillkor för alla flyktingar och invandrare.

- Stärka solidaritet med människor som kämpar för sin frigörelse i Mellanöstern, Maghreb och runt om i världen.

Solidaritet med demokratiska och progressiva anti-imperialistiska krafter i hela arabvärlden.

Solidaritet med folken i Mellanöstern och Maghreb i deras legitima kamp för frigörelse och mot utländsk aggression: vi insisterar på att frigörelsen av människorna i regionen ska vara ett verk av människorna själva.

Revolutionary Left Current – Syria
Socialist Forum – Lebanon
Revolutionary Socialists – Egypt
Workers’ Left League (LGO) - Tunisia
New Anticapitalist Party (NPA) - France
Socialist Workers Party (SWP) - Britain 
Revolutionary Socialism in the 21st Century (RS21) – Britain
The Editors, Salvage - Britain
Revolutionary Communist League-Socialist Workers Party (LCR-SAP) – Belgium
SolidaritéS – Switzerland
International Socialists Scotland (ISS) – Scotland
En översättning från Al-Manshour

Läs också Fria Tidningar: IS är ett barn av globaliseringen

Bloggar om politik, syrien  Intressant

Inga kommentarer: