onsdag 26 augusti 2015

Röda Malmö i hetluften

...och bloggen har fyllt 7 år
Röda Malmö rapporterar flitigt från anti-rasistiska aktiviteter - här bild från den stora demonstrationen i Limhamn för ett år sen. Ett ständigt inslag är att bemöta Sd:s hets mot folkgrupp.

Det går bra för bloggen Röda Malmö. Den har nu hängt med i sju år. Det var i augusti 2008 som den startades och har sedan dess publicerat fler än 5 700 blogginlägg.

Vissa inlägg uppmärksammas naturligtvis mer än andra. På fredagen i förra veckan hade Röda Malmö 1113 besök. Många av dem gällde inlägget De som röjde väg för Sd. Det inlägget har i skrivande stund 794 sidöppningar.

Röda Malmö - still going strong

Bloggar om politik, samhälleBoktips: Fred med Norge

...en av arbetarrörelsens största segrar

av Kalle Holmqvist


I juni 1905 bröt sig Norge ur den påtvingade unionen med Sverige. Många makthavare ville svara med militärt angrepp och kriget verkade hotande nära.


Men om en regering ska kunna starta krig måste den få med sig sin egen befolkning. Och inom den svenska arbetarrörelsen – fackföreningsrörelsen, den framväxande socialdemokratin och de socialistiska ungdomsförbunden – är sympatierna för Norge starka. I Göteborg, Malmö och Stockholm går tiotusentals människor ut på gatorna under paroller som ”Rättvisa åt Norge – Fred med Norge”. De värnpliktiga uppmanas att vägra inställa sig om det blir krig. 


Fred med Norge är en populärhistorisk reportagebok om en av arbetarrörelsens största och mest bortglömda segrar. 

Läs mer om boken på www.murbrukforlag.se.

Bloggar om politik, böcker  Intressant


Vi bara lyder

...författarbesök av Roland Paulsen
Det var han som skrev boken "Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen"

Kommer till Lund 3 sept kl 18

Plats: Stadsbiblioteket

För mera info se facebook

Röda Malmö: Boktips: Vi bara lyder

Bloggar om politik, böcker


Freight Train

Sonny Terry 
and Brownie McGhee:
Freight Train


Freight Train här i en version med Sonny Terry och Brownie McGhee

Bloggar om musik, kultur


tisdag 25 augusti 2015

Flyktingnotan: Världens fattiga drabbas

...när svenska regeringen tar pengar från biståndet

Kostnaderna för det svenska flyktingmottagandet skjuter i höjden. Sen 1994 tar svenska regeringar allt mera pengar från det svenska biståndet till fattiga länder för att betala flyktingnotan. Idag används 25 procent av biståndsbudgeten på detta vis. Sverige är nu det land som tar emot störst andel av det svenska biståndet. 

Det svenska biståndet syftar till att hjälpa hundratusentals människor som lider under fattigdom och förtryck. En sådan hjälp innebär också att många slipper att fly från outhärdliga omständigheter. När det svenska biståndet urholkas så minskar möjligheterna att förbättra fattiga människors situation. Den socialdemokratiska regeringen går i Alliansens fotspår.

Det här har skapat en absurd situation. För att hjälpa flyktingar, som kommer till Sverige, så minskar man ett bistånd som kan bidra till att förhindra flyktingströmmar. Tala om att ställa svaga grupper mot varandra. Det är inte underligt att människor reagerar: Ge inte flyktingnotan till världens fattiga.

Men det finns lösningar. Under trettio års tid har regeringar i Sverige, oavsett färg, bedrivit en politik som skapat ökande klassklyftor och som överfört hundratals miljarder till redan välbeställda, till höginkomsttagare, kapitalägare, storföretag och banker.

Det bör vara dags för pay-back-time nu. Dags att införa en starkt progressiv skatt enligt principen om skatt efter bärkraft och som återför resurser från de övre skikten till samhället. Medel som kan användas för att betala såväl flyktingmottagande, bistånd till fattiga länder som till återuppbyggnaden av svensk välfärd.Ett år sen polisattacken i Limhamn

...ren tur att ingen dödades


Röda Malmö var också på plats: Malmö: Nazister inte välkomnaRöda Malmö: Polisen var problemet

Bloggar om politik, polisen  Intressant


500 miles away from home

The Hooters:
500 miles away from home


500 miles här i en version med The Hooters

Lyssna också på originalet med Hedy West

Bloggar om musik, kulturmåndag 24 augusti 2015

Vad driver människor att rösta på Sd?

...hög tid för ett alternativ till extremhögern
Bara en organiserad och kämpande arbetarklass kan ändra på orättvisorna

Om vi inte bekämpar det som göder rasism och extremhöger, då får vi fortsätta springa i den onda cirkeln. Mönstret kan inte brytas av en liten grupp, det krävs en folklig rörelse för välfärd och jämlikhet. Det är så vi kan upphäva den splittring och vanmakt som etablissemanget tvingar på oss.

Hur kan det komma sig att alla dessa människor ser SD som den enda oppositionen? Det har naturligtvis samhälleliga orsaker, idag liksom förr. Det var naturligtvis inte en tillfällighet att fascism och nazism växte under 30-talet när de styrande kastade ut miljoner i arbetslöshet och misär? Samma mekanismer verkar idag.

Massarbetslöshet, fattigdom, bostadsbrist, urholkad välfärd, dåligt fungerande skolor, växande klassklyftor - allt detta driver människor i armarna på Jimmie Åkesson. Den etablerade politiska och ekonomiska makteliten bär ansvaret fullt ut och med sin sociala förstörelseverksamhet gödslar de marken ur vilken de högerextrema krafterna gror och växer…

Sd:s framgångar har inte uppstått ur tomma intet.  Det har inte bara med invandring att göra, men desto mer med borgerlig högerpolitik som syftar till att berika de redan välbeställda. Det är viktigt att inte dölja dessa konsekvenser av högerpolitik. I annat fall är risken stor att Sd framstår som de enda "sanningssägarna".

Arbetslöshet, otrygga jobb, försämrade socialförsäkringar, pensionssystem som gör massor till fattigpensionärer etc - det är mycket som påverkar människor. Ingen ska behöva leva i den fattigdom som många gör idag. Det är en skam för ett utvecklat samhälle. Det som betyder mest för skapandet av jordmån för Sd är vad som sker i människors egna liv.

De här människorna röstar naturligtvis helt mot sina egna intressen när de lägger sin röst på Sd. Arbetare som väljer ett borgerligt, socialkonservativt parti främjar inte sina egna klassintressen, men bakgrunden till ett sådant agerande återfinner vi i det faktum att det saknas ett alternativ som kan fungera som en verklig opposition mot högerpolitiken.

En stor del av förklaringen till människors ologiska agerande är att socialdemokratin svikit, vikt ner sig för nyliberalismen och spottat på sitt eget välfärdsbygge.

Många människor känner stor vanmakt över samhällsutvecklingen och kan inte förklara vad som sker. Den arbetarrörelse de litade på har inte mycket hjälp att komma med. I förvirringen kan Sd:s enkla lösningar framstå som en utväg.

Att lägga skulden för Sd:s uppgång på partiets väljare tror jag vore ett misstag. Rikta istället vreden uppåt, mot de styrande som har ansvaret för den usla samhällsutvecklingen. Sparka inte nedåt mot vanliga människor - så som Sd gör mot romer och muslimer (och så som hela borgarsamhället gör mot vanligt folk).

Jag tänker så här. Om vi inte förstår hur Sd-väljare tänker, hur ska vi då komma nån vart? Om vi inte vill diskutera med dem för att så småningom vinna dem för en annan väg - hur ska vi då kunna stoppa och driva tillbaka Sd?

I stort är sd-väljare som folk är mest. Här i Skåne har Sd över 20 procent på åtskilliga orter. De har kommit från andra partier. Den övervägande delen är arbetarklass, resten småföretagare.

Det som skiljer ut Sd-väljare från andra är att de ser minskad invandring och flyktingmottagande som lösningen på många problem. Men är det så konstigt egentligen? Hela samhället och alla partier talar om för dem att det är närmast en naturnödvändighet att å ena sidan skära ner på samhällsutgifter och å andra sidan att sänka skatter. Vad återstår då att göra?

Det som kan förlösa den här onda cirkel är, som jag ser det, att man börjar ifrågasätta axiomen som predikas uppifrån och istället börjar ställa krav och kämpa för vanliga människors intressen. En sådan folklig rörelse skulle naturligtvis också skapa ett tryck mot och inom olika politiska partier.

Dags att börja bryta upp den långvariga eran av nyliberal politik och av arbetarklassens underkastelse.
En havererad bostadspolitik

...som Björklund vill förvärra

En fortgående och accelererad kris för bostadsbyggande. En skriande bostadsbrist som blivit allt värre ju mera marknaden har fått råda. 
Nu vill folkpartiledaren Jan Björklund "införa fri hyressättning och göra det svårare att överklaga".
Den som studerar diagrammet ovan kan förstå att det skulle innebära att borra sig ännu längre ner i den nedåtgående spiralen.
Bara ett byggande i samhällets regi kan garantera bostäder för behoven och rimliga hyror.Green Green Grass of Home

Tom Jones: 
Green Green Grass of Home


Green Green Grass of Home gjordes ursprungligen populär av Porter Wagoner 1965. Den version som jag minns bäst är Toms Jones som kom 1966.

Några andra versioner: Johnny Cash, Kenny Rogers och Joan Baez

Röda Malmö: Tillbaka till barndomen

Röda Malmö: Bortom horisonten

Bloggar om musik, kultursöndag 23 augusti 2015

Måste mörkret falla?

...utan framtidstro växer reaktionära högerkrafter

- Om inte vänstern banar väg tar högern utrymmet

- Nej till kapitalets logik - för välfärd och demokrati

Ska 30-talet hinna ikapp oss? Den frågan ställer den socialdemokratiske skribenten Björn Elmbrant i den dagsaktuella boken ”Innan mörkret faller”, en skildring av 1930-talskrisens väg till nazismens seger i Tyskland och de alternativ som valdes bort – utom i Sverige och övriga Norden. Den socialdemokratiska kristidspolitiken i allians med Bondeförbundet – dagens centerparti – drog här undan mattan för fascismen. Offentliga arbeten till avtalsenliga löner, investeringar i bostadsbyggande, stöd åt bönderna och sociala reformer minskade arbetslösheten och nöden och gav framtidstro.

Utan att tro på repriser, menar Elmbrant att sammanbrottet för 1920-talets liberalkapitalism och bräckliga demokratiprojekt har likheter med dagens situation. Den ny­liberala marknadskapitalismen har drivit fram hjärtskärande sociala klyftor, massarbetslöshet och nyfattigdom. I den ökande otryggheten och rädslan inför framtiden växer åter auktoritära och reaktionära högerkrafter – från rena fascistiska kampkårer till radikalkonservativa parlamentariska partier och fundamentalistiska rörelser. Samtidigt klamrar sig det borgerliga etablissemanget och dagens socialdemokrati fast vid ”mittenpolitiken” av ekonomisk åtstramning och avreglering i den fåfänga förhoppningen: ”snart vänder det.” En illusion som går emot en växande krets av kritiska ekonomers varning­ar för följderna, och massorna av arbetslösa, tillfällighetsarbetare och utsatta som tappar tron på samhället och politiken.

Vid nästa finanskris kan de mörka krafterna få ett genombrott av 30-talsdimensioner, varnar Elmbrant. Om inte social­demokratin och anhängarna av liberal demokrati återuppfinner en expansiv välfärdspolitik av ekonomen Keynes’ och den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss’ typ, som var en väg ut ur 30-talsdepressionen.

Man behöver inte anamma Elmbrants hela historie­skrivning och recept för att se dagens hot i vitögat. Dagens oreglerade och kompromisslösa kapitalistiska profitjakt slår sönder de välfärdsinstitutioner och den sociala trygghet som arbetar- och folkrörelserna tillkämpade sig under efter­krigs­tiden. I ruinerna av det som var mer jämlika välfärds­samhällen strömmar reaktionära idévärldar och politiska krafter tillbaka som genom en historiens backventil. Föreställningar om människor som närande och tärande, dugliga och odugliga, höga och låga, bättre och sämre liksom irrationella läror om arten, rasen, nationen och högre makter – får en renässans när klassamhället hårdnar och samhällsutvecklingen tycks omöjlig att påverka.

Om då inte vänstern i bred mening banar väg ut ur återvändsgränden kommer högerkrafter att kolonisera utrymmet. Och här har högersidan fördelen av att just vara det ideologiska uttrycket för klassamhällets rangordningar, med materiella resurser från dem som försvarar sina privilegier. För vänstern är det människors vilja till jämlik välfärd och solidariskt ansvar som utgör resursen att stå emot och förändra.

För Elmbrant är receptet en återupplivad socialdemokratisk reformism för att ”rädda kapitalismen undan dess självdestruktiva krafter”. Dilemmat är att dessa krafter utgör en ofrånkomlig del av själva systemet som kostat mänskligheten två världskrig, imperialistisk utplundring och förödande kriser. Det mörker som idag breder ut sig över oss alstras av den inneboende destruktiviteten. När arbetar- och folkrörelserna, även i sin reformistiska version, kämpade mot destruktiviteten var det inte av omsorg om kapitalismen utan av ansvar för en mänsklig samhällsutveckling och ett bättre liv för alla. Det var just för att den kampen vette bortom kapitalismens profitlogik den kunde framtvinga välfärds­reformer och demokratiska rättigheter. Hellre än att förlora allt gav kapitalets bärare upp något.

Det är genom den strävan till överskridande vi kan tränga igenom mörkret och ut i den mänskligare värld som inte bara är nödvändig utan också möjlig.

Ursprungligen ledare i veckotidningen Internationalen vecka 34/2015

Bloggar om politik, kapitalism  Intressant


Manifestation för Gaza

...Israel tjänar på våldet mot palestinierna

Onsdag 26 augusti kl 16

Gustav Adolfs torg Malmö

För mera info se facebook

Bloggar om politik, gaza


Train To Nowhere

Eric Clapton and Friends: 
Train to Nowhere


Bloggar om musik, kulturlördag 22 augusti 2015

Grekland: Syriza har splittrats

...partiets vänster bildar det nya 
partiet Folklig Enhet
Den tidigare energiministern Panagiotis Lafazanis är en av utbrytarna från Syriza

Premiärminister Alexis Tsipras avgång och försök att tvinga fram nyval har splittrat Syriza. Vänstern inom Syriza ställer upp till parlamentsvalet under namnet Folklig Enhet. 

Ett nytt grekiskt vänsterparti, Folklig Enhet, bildades på fredagen den 21 augusti efter att premiärminister Tsipras meddelat att regeringen träder tillbaka och att det troligen blir nyval till parlamentet den 20 september.

26 parlamentariker stöder det nya partibildandet, 25 från det grekiska parlamentet och en medlem av eu-parlamentet. En stor minoritet inom Syriza har röstat mot regeringens uppgörelser med EU-institutionerna och Internationella valutafonden.

Kritikerna menar att vänsterregeringen inte lever upp till sina löften att stoppa nedskärningspolitiken i landet.

Det nya partiet uppstår bland annat ur Syrizafraktionen Vänsterplattformen, som i torsdags förklarade att dess parlamentariker kommer att arbeta för att grekernas nej till Trojkan vid folkomröstningen den 5 juli blir respekterat.

Det kommer bland annat att innebära en annullering av nedskärningar av sociala utgifter, löner och pensioner och stopp för privatisering av statlig egendom.

Läs mera i Modkraft

Bloggar om politik, grekland  IntressantMordet på Trotskij

...75 år sedan det nesliga dådet

Det är nu 75 år sedan den ryske marxisten Lev Trotskij mördades i Mexiko av en av Stalins agenter. Med anledning av det publicerar vi denna skildring av mordet hämtad från Per Leanders bok Solen skiner alltid på segerdagen, utgiven av bokförlaget Röda rummet.
Den 20 augusti 1940 mördades Lev Trotskij av Stalin i sin bostad i Mexiko City. I över tio år hade den gamle bolsjeviken levt i exil sedan han utvisades från Sovjetunionen 1929: jagad från land till land av borgerliga regeringar, fascister och stalinister.
Läs hela artikeln i veckotidningen Internationalen här
Bloggar om politik, trotskij

Dust My Broom

Elmore James: Dust My BroomElmore James med en favorit i repris: Dust My Broom från 1952


fredag 21 augusti 2015

De som röjde väg för Sd

...etablissemanget saknar självkritik
Elitens högerpolitik öppnade portarna för extremhögern

Media flödar över av kommentarer över Sverige-demokraternas uppgång i opinionen. Förnekanden, förfasanden, fördömanden - orden flödar. Något jag saknar från etablissemangets företrädare är självkritik över den långvariga politik som skapat grogrunden för Sd:s framgångar.

Den politik, som förts av såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar under en trettioårsperiod, ligger nämligen i sina grunddrag fortfarande fast. Det är den som cementerat ett allt mera orättvist klassamhälle i vilket otryggheten växt och den så kallade integrationen aldrig fått en chans.

Denna nya, sköna värld har karaktäriserats av:

1. Massarbetslöshet. Nyanlända hamnar sist i kön och får vänta i åratal på jobb. Villkoren blir allt osäkrare med importerad arbetskraft som dumpar löner och arbetsvillkor. Visstidsjobb staplas på varandra. Storkapital och banker är vinnare på denna politik.

2. Bostadsbrist. Bostadspolitiken har överlåtits till den så kallade marknaden, som naturligtvis prioriterar de köpstarka. Nyanlända har koncentrerats till rena ghetton, där fattigdom, trångboddhet och gängkriminalitet frodas.

3. Välfärdssystemen urholkas för att skapa förutsättningar för skattesänkningar, främst för de välbeställda. Skola, vård och omsorg försämras för att röja väg för privatiseringar och privata profiter från våra skattemedel. Socialförsäkringar och pensioner sänks rakt av, medan rikedomen samlas i samhällets topp.

4. Politiken har fört fram till ett samhälle utan framtid, visioner och hopp, som tvingar fram vanmakt och individuella "lösningar". Investeringar i utbildning, kollektivtrafik, välfärd, bostäder och hållbar framtid lyser med sin frånvaro. Kollektiva framtidslösningar är bannlysta och kapitalet kan inte tänka längre än näsan räcker.

Detta är den dynga ur vilken ett parti som Sverigedemokraterna har fått livsluft. Det är i en sådan unken och hopplös samhällsatmosfär som det sparkas nedåt, som det söks efter syndabockar istället för att gå samman kollektivt och rikta vreden mot den härskande klassen.Bloggar om politik, sverigedemokraterna  Intressant


Syrien: Protestera mot mördaren Assad

...nya övergrepp mot civilbefolkningen
Minnesstund för offren för den kemiska attacken 
i Al-Ghouta

21 augusti kl 17
Mynttorget, Stockholm

För mera info se facebook

Hur kan någon påstå att Assad skulle vara bättre än IS? Den kriminella diktaturregimen i Syrien mördar och slaktar flest människor. Fler än 100 personer har dödats i regimens flyganfall förra helgen och dödssiffran befaras stiga.
Attacken är den andra den här veckan. Förra måndagen dödades 27 i ett annat flyganfall av Assadregimens flygvapen.
Enligt syriska människorättsobservatoriet har Assadregimen utfört nästan 7000 flygattacker under juli månad.
Amnesty International säger att regimen är skyldig till krigsbrott på grund av det tunga och urskiljningslösa bombardemanget.

Bloggar om politik, syrien  Intressant


This Land Is Your Land

Neil Young & Crazy Horse:
This Land Is Your Land


En gammal favorit i repris

Bloggar om musik, kultur


onsdag 12 augusti 2015

Än är inte sommaren slut

...det är nu den börjar

Det vill säga resten av sommaren...

Sommar, försommar, midsommar, högsommar, sensommar, brittsommar, indiansommar - somrarna avlöser varandra. 

Jag tar en paus i bloggandet och lägger mig i gräset och tittar på molnen

Bloggar om sommar, semester

En ensam galning

...på Ikea i Västerås

Bilden lär väl klarna så småningom. Mycket pekar dock på att det rör sig om en ensam galning som tog livet av två människor på Ikea i Västerås. Nu kommer också uppgifter om att mannen ifråga, en 35-åring, fått besked om att han skulle avvisas från Sverige. Han skulle avvisas med omedelbar verkan.

Den andre mannen, 23-åringen, som sitter anhållen på lägre misstankegrad, nekar till att ha med morden att göra. Om så är fallet, är 35-åringen ensam om gärningen.

Hur som helst är det utomordentligt allvarligt att mörka, rasistiska krafter nu försöker utnyttja den hemska händelsen för sina smutsiga syften att ifrågasätta asylrätten. Människor som flyr från politiskt förtryck och krig ska inte misstänkliggöras på grundval av den här händelsen.

Händelsen på Ikea i Västerås kan inte heller tas till intäkt för att mana fram en bild av ökande våld. Det dödliga våldet i Sverige har under lång tid stadigt minskat. 

Bloggar om politik, våld  Intressant


Vilken är motorn i den ekologiska krisen?

...om biologisk mångfald, del 2
Första delen av artikeln kan du läsa här

En annan viktig del i diskussionen om den ekologiska krisen är frågan om vad den primära bakomliggande orsaken är - särskilt vilken roll kapitalismen spelar.

Marxister och socialister kan ta äran för att kapitalismens roll har tagits upp i den gröna debatten, som tidigare var frånvarande. Med sin groteska produktivism och strävan efter vinst och tillväxt, är kapitalismen den största enskilda faktorn i den ekologiska krisen. Tyvärr har detta presenterats som att kapitalismen är den enda avgörande faktorn. Avskaffa kapitalismen och voila, problemet är löst!

En sådan synpunkt snedvrider inte vår analys av den ekologiska krisen, men det avväpnar oss i kampen för att komma med förslag.

Det är sant att den ekologiska förstörelsen har ökat dramatiskt i takt med den industriella revolutionen och kapitalismens framväxt. Men den moderna människans påverkan på biosfären, inklusive utrotning av andra arter började långt före industrialiseringen och kapitalismen.

Moderna människor är den mest framgångsrika, fyndiga och effektiva art som planeten någonsin har producerat, och har haft en dramatisk effekt på andra arter. I takt med att människor spred sig från Afrika till resten av världen, har de utplånat många av de stora landdjuren och ickeflygande fåglarna som inte hade en chans mot deras effektiva jaktmetoder, som inte bara användes för att tillgodose det omedelbara behovet av mat. En femtedel av alla arter har utrotats mot den bakgrunden. Det hände i Australien, Nya Zeeland, Madagaskar, Indonesien, USA och Europa.

På senare tid har upptäcktsresande och kolonialister dragit härjande fram och utrotat eller hotat isolerade och utsatta arter som dronten, garfågeln, Galapagos-sköldpaddan. Stellers sjöko blev utrotad på grund av jakt. Arter har gått från talrika till utrotade på en mycket kort tid, särskilt på isolerade öar. Idag verkar det som om vi, beväpnade med motorsåg och modern teknik, är igång med resten.

Och här är poängen. Det är inte bara kapitalismen, utan industrialiseringen, som är en allvarlig utmaning för miljön. Det är sant att ett socialistiskt samhälle i långt högre grad skulle förbättra förmågan att hantera den ekologiska krisen, men det skulle inte i sig vara en lösning. Verkligheten är att vi fortfarande skulle möta en hård utmaning. Frånvaro av kapitalism i sig är inte tillräckligt.

Under stora delar av det tjugonde århundradet upphörde kapitalismen och dess strävan efter vinst att existera i Sovjetunionen och Maos Kina. Påverkan på miljön var minst lika massiv som den hade varit under kapitalismen. Båda länderna hade en aggressiv produktivitet och resultatet blev förorenade vattendrag och mark, sjöar fyllda med kemiskt avfall och Tjernobyl.

Förstörelsen av miljön kommer att fortsätta efter kapitalismen, om inte alternativet blir ett hållbart alternativ. Och detta sker inte automatiskt. Kampen för en hållbar planet måste bäddas in i själva den revolutionära processen! Detta är i grunden vad ekosocialism handlar om. Det är kampen för ett hållbart socialistiskt samhälle som kan hålla biosfären intakt. Det är att erkänna att kampen mot kapitalismen och kamp för miljön är två sidor av samma mynt. Men kampen för ett hållbart liv, som kan genomföras i harmoni med naturen i stället för i konflikt med den, måste upprätthållas för många år framöver, även efter att kapitalismen har kastats på historiens skräphög.

Förhållandet mellan människa och natur

Varken det ekonomiska eller interna värdet av biologisk mångfald kan beräknas. Faktum är att vi har den att tacka för vår existens. Ju fler arter ett ekosystem innehåller, desto högre är dess produktivitet, och desto större är dess förmåga att motstå påverkan och överleva kriser. Efter hand som arter försvinner, blir ekosystemet mer och mer sårbart, liksom vi själva.

En stor del av växterna är beroende av insekter för pollinering och därmed spridning. Växter, varav en stor del används som mat av oss, men också för medicinskt bruk och forskning.

EO Wilson skriver: "Insekter och andra leddjur är så viktiga att skulle de plötsligt försvinna, skulle mänskligheten inte överleva mer än några månader. De flesta groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur skulle också dö ut samtidigt. Därefter skulle en stor del av blommande växter försvinna, och med dem hela den fysiska strukturen i de flesta skogar och landområden på jorden... "[The Diversity of Life, s. 125].

Enligt honom skulle världen ungefär komma att se ut som i början av paleozoikum med små öar av träd utan mycket liv.

Men det är inte bara en självisk fråga. Det finns också en mer filosofiska poäng. Hur ska förhållandet mellan människor och resten av naturen vara? När jag blev medlem i en marxistisk organisation 1960, fick jag höra att "mänskligheten" utvecklats i konflikt med naturen, och att vår uppgift var att underkuva naturen, så att vi kunde säkra vårt sätt att leva. Denna uppfattning var det uttalade målet i både Stalins Sovjetunionen och Maos Kina.

Detta synsätt måste förkastas. Det är viktigt att insistera på att människor är en del av naturen och båda har behov av den och ett åtagande att leva i harmoni med den. Som ekosocialister bör vi kämpa för ett samhälle där mänskligheten kan existera i samspel med andra arter utan att hota deras existens. Vi skyddar den biologiska mångfalden, inte bara för att skydda oss själva, utan för att en värld fylld av biologisk mångfald är vad vi vill leva i. Alternativet är en tyst vår, eller en biologisk öken, även om vi skulle överleva en sådan mardröm.

Marx hade blick för denna aspekt och det kan ses i hans syn på naturen som "människans oorganiska kropp". William Morris hade samma insikt som återspeglades i hans kärlek till naturen och försvaret av denna, samt i hans kamp mot industrialisering och produktivism.

Slutsats

Vänstern kan inte behålla en stor blind fläck i analysen av den ekologiska krisen. Som jag sade i början, är den biologiska mångfalden den mest värdefulla, men minst uppskattade resurs som världen har. Krisen i den biologiska mångfalden är den mest grundläggande och destruktiva aspekten av den totala ekologiska krisen. Vi måste göra försvaret av den till en kärnpunkt i vår analys och i de lösningar vi kommer med.

Vänstern måste bedöma var vi placerar oss i förhållande till dessa diskussioner - krisen i den biologiska mångfalden, frågan om den ökande befolkningen (medan vi avvisar alla former av tvång i födelsekontroll), industrialiserings roll och förhållandet mellan människa och natur.

Översättning från danska Socialistisk Information

Bloggar om politik, miljö  Intressanttisdag 11 augusti 2015

Hurra för Skånetrafiken

...säger nej till Sd-kampanjen

HIPP HIPP HURRA FÖR SKÅNETRAFIKEN!

"I Sverigedemokraternas annonser hänger man ut tiggeriet som ett problem. En av våra grundläggande värderingar är en välkomnande miljö. Om man åker kollektivtrafik med oss, ska man, oavsett nationalitet eller samhällsposition, känna sig välkommen ombord, man ska inte känna sig utpekad"
Att protestera är nödvändigt

...tystnad har aldrig hjälpt någon

Bloggar om politik, rasism  Intressant


Krisen för biologisk mångfald

...och den gröna vänstern
En artikel av Alan Thornett

I denna uppsats kommer jag att göra fyra påståenden som kan vara kontroversiella:
1. Den biologiska mångfalden är planetens mest värdefulla resurs. Det är också den mest missbrukade och hotade.
2. Att kollapsen i den biologiska mångfalden som vi bevittnar i dag - det största massutdöendet på 65 miljoner år - är den viktigaste parametern i hela den ekologiska krisen.
3. Att de flesta miljöaktivister - däribland marxister och den gröna vänster - inte tillräckligt har förstått detta eller satt det på dagordningen.
4. Att detta innebär att vänstern i allmänhet har en felaktig inställning till hela den ekologiska krisen.

Detta upplägg är därför en vädjan till marxister och den gröna vänstern, att göra krisen i den biologiska mångfalden - som är verkligt katastrofal - långt mer central i sin analys av den totala ekologiska krisen än hittills.

De har rätt i faran av klimatförändringarna och den globala uppvärmningen, avsmältning vid polerna och stigande havsnivåer, och de har rätt i motståndet mot kapitalismens profitjakt och den härskande produktivism-kulturen. Men alltför ofta bli krisen i den biologiska mångfalden, antingen utelämnad eller undervärderad.

Inte för att den katastrofala kollapsen för den biologiska mångfalden, som vi bevittnar, ifrågasätts av marxister eller av den gröna vänstern. Det finns en bred acceptans för att mellan 40 och 50 procent av alla arter potentiellt kan ha vara utrotad i mitten av detta århundrade, och att 25 procent av alla däggdjursarter för närvarande hotas av utrotning, när den naturliga utrotningstakten skulle vara runt en vart 700:e år. Den mest katastrofala situation ses bland groddjur (grodor, paddor, salamandrar), där den nuvarande utrotningshastigheten är ofattbara 45.000 gånger högre än den naturliga utrotningshastigheten.

Det råder enighet om att de tropiska regnskogarna, som innehåller stora mängder av jordens arter, har allvarliga problem. Mer än hälften av världens regnskogar har redan försvunnit på grund av jakt på virke och jordbruksmark.

Det råder enighet om att de marina ekosystemen har allvarliga problem på grund av stigande temperaturer, föroreningar och överfiske. Korallreven är döende. Marina ryggradslösa djur som bildar skal av kalk [sniglar, räkor, musslor, vissa typer av plankton] går en dyster framtid till mötes på grund av försurning. Oceanerna är nu betydligt surare jämfört med den förindustriella perioden, då en tredjedel av CO2-utsläppen absorberas och bildar kolsyra. Det finns också en växande acceptans för att vi bevittnar den största utrotningen av arter på 65 miljoner år. Då var det i slutet av kritaperioden, då två tredjedelar av alla arter försvann på en mycket kort tid. Att vår tid nu kan anges som det sjätte stora biologiska massutdöendet, visar bara hur betydande förändringar vi ser.

Varför är vänstern på efterkälken?

Frågan är varför vänstern har hamnat på efterkälken när det gäller krisen i den biologiska mångfalden? En möjlighet är att ämnet har en tendens att ta upp frågor som vänstern traditionellt har varit (och är) ovillig att diskutera, till exempel frågan om den explosiva befolkningstillväxten.

Stora delar av vänster har uppfattningen att befolkningen har ingen direkt inverkan på planetens ekologi, trots att vi har passerat 7 miljarder människor och växer med 80 miljoner per år. Därför finns det ingen anledning att titta på frågan. Denna tolkning är särskilt svårt att upprätthålla när man diskuterar kollapsen av den biologiska mångfalden.

I den mån som befolkningstillväxten diskuteras inom vänstern sker det ofta i skenet av Thomas Malthus - den reaktionära 1800-talsekonom och präst som rekommenderade att låta de fattiga svälta för att hålla befolkningen nere och förhindra sjukdomsutbrott. Detta skapar en föreställning om att det skulle vara neo-maltesiskt (eller värre) att se den nuvarande befolkningstillväxten som problematisk.

I mina ögon var befolkningstillväxten inte är ett problem i ekonomin för ett sekel sedan, men är ett problem i ekologin och för den biologiska mångfalden under de 20:e och 21:a århundradena. Marx och Engels hade rätt i sina polemik mot Malthus, men deras argument säger ingenting om den effekt som en befolkning på 9, 10 eller 11 miljarder människor kommer att ha i världen idag.

Tanken att befolkningstillväxten i dag inte har någon inverkan på den ekologiska balansen, har i mina ögon ingen mening. Den ekologiska krisen kan naturligtvis inte reduceras till bara en fråga om befolkningstillväxt, men är en av de större faktorerna, särskilt när det gäller biologisk mångfald.

EO Wilson skrev följande: "Människans demografiska framgångar har fört världen till denna kris för den biologiska mångfalden. Människor - däggdjur på ca 50 kg och medlemmar av en grupp primater som normalt kännetecknas av ett fåtal individer - har blivit 100 gånger mer talrika än något jämförbart djur i livets historia. På alla jämförbara punkter är människan en organisk abnormitet. Vår art upptar mellan 20 och 40 procent av den solenergi som absorberas av landväxternas organiska material. Det finns ingen möjlighet att vi kan konsumera så våldsamma resurser utan det får drastiska konsekvenser för andra organismer."

Det är sant att frågan är något mer komplicerad än Wilson framställer det. Till exempel har befolkningstillväxten inte en större effekt på utsläppen av koldioxid och klimatförändringarna eftersom de högsta födelsetalen för närvarande är koncentrerade till de fattigaste regionerna, som också har lägst CO2-utsläpp. När det gäller den biologiska mångfalden är det dock det ekologiska fotavtrycket, som är den avgörande faktorn, inte CO2-utsläppen.

Detta är en signifikant skillnad. Det ekologiska fotavtrycket mäter den totala belastningen på miljön, inte bara CO2-utsläpp. Därför inkluderas basen för att upprätthålla liv, jordbruksmark, rent vatten och livsrum. Vidare ingår föroreningar, avskogning, avfall och gifters negativa effekter på naturen, bland annat habitat, födotillgång och reproduktion hos vilda djur. Det är en helhetsbild som det ekologiska fotavtrycket visar.

Artikeln är förkortad. Fortsättning följer med en andra del.

Bloggar om politik, miljö  IntressantSommarkänsla i Klagshamn

...en hamn med kvaliteter
Längst ut på Klagshamnsudden, lite undanskymd för världens blickar, ligger denna fantastiska hamn

Jag började min sightseeing med kaffe från Fiskbryggan...

...vilket var stärkande efter min cykeltur från Malmö och avslappnande var det att titta på denna vilsamma utsikt under skuggan av ett träd

En verkligt genuin plats att bara vara på

Jag tar en mycket långsam promenad runt hamnen

...och stannar till här och var för att låta intrycken sjunka in

Fina små båthus, lyckliga personer som har ett sådantHär ser vi några av de små båthusen från "baksidan"

Underbart...

Här är vi längst ut på piren

Utsikt in mot hamnen

En segelbåt just på väg in

Riktig sommarkänsla som satt i länge...

Här en liten rapport från cykelturen och returen:
Röda Malmö: Från en vägkant

Bloggar om sommar, semester  Intressantmåndag 10 augusti 2015

Sd-hetsen ord för ord

...i huvudet på rasister
Sd-affisch med bild på sovande romer - ett direkt utpekande av folkgrupp

"Sweden should do better than this" - det som Sverige kan bättre är naturligtvis, enligt Sd, inte att hjälpa de tiggande romerna till drägligare förhållanden, så de slipper sova på gatan, utan att sparka ut dem ur landet
Budskapet går inte att ta fel på!

OREDA!  PÅTVINGAT TIGGERI!  INTERNATIONELLA LIGOR!
Dessa ledord syftar till en nedlåtande, negativ och stereotyp beskrivning av den utpekade folkgruppen

I nedgången till tunnelbanan på Östermalm möttes människor av banderoller. Den första med texten

"Sorry about the mess here in Sweden"
Redan här har vi ett avsiktligt uttryck för missaktning av en folkgrupp eftersom tiggarna utmålas som "röra" och "oreda".

"We have a serious problem with forced begging"
Här påstår man, grundlöst, att tiggeriet är påtvingat, vilket inte stämmer på något sätt. En uppenbar lögn.
De fattiga romernas resor till Sverige sker inom ramen för EU:s fria rörlighet, vilken Sverige har godkänt.
Tiggeri är tillåtet i Sverige, alltså kan det inte vara påtvingat.
Gåvor till tiggare sker helt frivilligt
Men Sd:s syfte är att framställa de blida tiggarna som ett hot. Återigen ett uttryck för missaktning av en folkgrupp.

"International gangs profit from people´s desperation"
Denna mening bär fram budskapet att romernas tiggeri i själva verket är kriminellt. Allt för att vi ska vända ryggen åt de desperata romernas tiggeri. Ja, vi kan till och med känna oss goda när vi avvisar dem eftersom vi bara vill åt utnyttjandet. Hets baserad på lögn förvandlad till godhet.

Så ser Sverigedemokraternas unkna rasism ut. Den innebär hets mot folkgrupp och får inte normaliseras. Hetsen är redan omsatt i praktik i form av mordbränder och misshandel riktad mot romer i Sverige.

Bekämpa det rasistiska SD! Solidaritet med romerna!