onsdag 13 januari 2016

Den gamla skånska idyllen

...fanns mest bara för fåtalet
Skånska slott och herresäten - men varifrån kom rikedomen?

Genom att påtvinga den arbetande befolkningen det så kallade hoveriet, det vill säga omfattande tvångsarbeten, kunde den skånska överklassen leva ett liv i lyx och arbetsfrihet. För de som hamnade under herremännen innebar detta däremot underutveckling och stort mått av rättslöshet.

Under dansk tid infördes hoveriet, systemet med bönders dagsverksskyldighet åt adeln, och det fortsatte även när Skåne blev svenskt och var i praktiken kvar till långt in på 1800-talet. En stor del av bönderna kom under herremännens välde. 

Bruzelius nämner om mina egna hemtrakter, Ingelstads härad på Österlen, att under 1700-talet hörde mer än hälften av jorden till herrgårdarna. Det fanns bara någon enstaka by där alla gårdar ägdes av fria bönder, men däremot flera socknar där all jord ägdes av herremännen.

De flesta hemman var förpliktigade att verkställa alla slags arbeten på herrgårdarna, såväl män som kvinnor, drängar som pigor. Var man uppstudsig väntade stränga straff.

"Den behandling, som kom de stackars bönderna till del, var även ofta sådan, att hade den i vår tid använts mot djur, den skulle rubriceras som djurplågeri", skriver Nils G Bruzelius i sin 1876 utgivna "Allmogelivet i Ingelstads härad i Skåne".

Han kan också berätta att "i allmänhet tillbragte hovbönderna i äldre tider ett ömkligt, för att ej säga djuriskt liv, och deras enda glädje var brännvinsflaskan, vilken också lätt kunde fyllas, då ´brännvinstyg´fanns i varje gård. Godsets kvinnliga ungdom betraktades som en ´hjortpark´ á la Louis XV, där jakt var tillåten, ej endast för egendomsherren och inspektoren, utan även för varje vid godset anställd herrekarl, dock så att den högst kommenderande hade företrädet..."

Klassvälde och patriarkat i "skön" förening, med andra ord.


Bloggar om historia, skåne  Intressant


Inga kommentarer: