lördag 23 januari 2016

Haven värms upp allt snabbare

...skrämmande ökning på kort tid

Växthuseffekten gör att jordens hav blir allt varmare. Nu visar forskning att ökningstakten fullständigt skenat på senare år. Mängden energi som lagrats i havet sedan 1997 är enorm och konsekvenserna börjar bli kännbara även på land, allt enligt Svt Nyheter/Vetenskap.

Vissa uppgifter är mer illavarslande än andra. Dessa nya uppgifter från amerikanska forskare känns riktigt oroande. Det får mig också att tänka på hur allt rullar på som vanligt och hur utsläppen av klimatgaser bara ökar i världen.

Vi behöver inte gå längre än till min egen stad Malmö. 80 000 människor arbetspendlar ut och in ur staden varje dygn - de flesta med bil. Inte nog med det, alltid när jag står vid någon infart och tittar i rusningstid så är det ensamma personer i bilarna.

Jag har svårt att tänka mig något mer onödigt än detta. Varför ser man inte till att dessa pendlingsströmmar förs över till bekväm och billig (helst avgiftsfri) kollektivtrafik? Och varför sker inte detta nu?Bloggar om politik, klimat  Intressant


Inga kommentarer: