onsdag 13 januari 2016

Hur står det till med sexualbrott i Sverige?

...alltid bra att försöka finna fakta

Vem utsätts för sexualbrott? Hur stor är omfattningen? Svårt att veta från utsagor av bara en liten grupp. Svårt att gå på polisanmälningar eftersom många inte anmäler. Finns det någon tillförlitlig undersökning med ett stort och representativt urval? Det bästa som finns verkar vara den årliga Nationella trygghetsundersökningen, NTU.

Cirka tolvtusenfyrahundra personer i åldern 16-79 år deltog i undersökningen NTU 2015 genom slumpmässigt urval. När det gäller sexualbrott ställdes följande fråga för att fånga omfattningen av utsatthet för sexualbrott: 

Ofredade, tvingade eller angrep någon dig sexuellt under förra året (2014)? Det gäller både allvarliga och mindre allvarliga händelser, till exempel hemma, på jobbet, i skolan eller på någon allmän plats.

Jag citerar undersökningen: "År 2014 uppger 1,0 procent av befolkningen (16–79 år) att de blivit utsatta för sexualbrott, vilket motsvarar cirka 76 000 personer. Det är en minskning jämfört med 2013, då 1,3 procent uppgav att de hade blivit utsatta. Under perioden 2005–2011 låg sexualbrotten på en relativt stabil nivå, men de senaste två årens resultat visar på en högre nivå. Nedgången i den allra senaste mätningen gör dock att utvecklingen är svårtolkad."

Det här omfattar då alla typer av sexualbrott, från blottning till våldtäkt. Intressant är naturligtvis att titta på hur detta fördelar sig på kön och ålder:

"Betydligt fler kvinnor än män har blivit utsatta för sexualbrott; 1,8 procent av kvinnorna och 0,3 procent av männen uppger att de blivit utsatta för sexualbrott under 2014. För män har andelen utsatta legat på ungefär samma nivå hela perioden. För kvinnor låg sexualbrotten under perioden 2005–2011 på en relativt stabil nivå, men de senaste två årens resultat visar på en högre nivå. Nedgången i den allra senaste mätningen gör dock att utvecklingen är svårtolkad."

Utsatthet för sexualbrott är vanligast i de två yngsta åldersgrupperna (16-19 resp 20-24 år). Mest utsatta är kvinnor mellan 16 och 24 år bland vilka 5 procent uppger att de har blivit utsatta för sexualbrott under 2014.

Detta är naturligtvis inte godtagbart på något sätt (borde vara noll), men verkar vara i nivå med övriga Europa. Verkar inte direkt styrka Jimmie Åkessons påståenden om en "våldtäktsvåg" i Sverige. Inte heller uppfattningen att vi lever i en "våldtäktskultur", där alla kvinnor utsätts för övergrepp, verkar ha något direkt underlag.

Nationella trygghetsundersökningen 2015

Röda Malmö: Samma skit överallt för kvinnor?

TV4: "Polisen skyddar förövarna"

Arbetaren: Övergrepp vanliga mot kvinnor i Egypten

Bloggat: Svensson, Röda Helsingborg


Bloggar om politik, samhälle  Intressant


Inga kommentarer: