söndag 3 januari 2016

Inskränkning av asylrätten

...när Sverige inför id-kontroller
På måndag 4 januari införs id-kontroller på Bron

FN:s flyktingorgan UNHCR följer de svenska förberedelserna för id-kontroller med stigande oro. Om fler länder följer Sveriges exempel riskerar asylrätten att inskränkas, befarar flera organisationer.

– Tyvärr ser det ut så i Sverige att giltig id-handling blir ett kriterium för att kunna söka asyl, säger Mattias Axelsson, presstalesperson för UNHCR i norra Europa.
– Det är en enorm påfrestning att vara på flykt, det går inte att förvänta sig att de som har rätt till asyl också har rätt handlingar från början, det är helt omöjligt. Men det är där vi hamnar nu tyvärr. Vi ser på det här med stigande oro.


Människor med giltiga men svårtydda id-handlingar på främmande språk riskerar att nekas inresa i Sverige och marknaden för falska handlingar kan blomstra när kravet på id-kontroller införs. Det säger asylrättsjuristen Viktor Banke, som befarar att de med störst behov att fly blir de som nekas inresa.

Av de som sökte asyl i Sverige 2015 visade ungefär var femte upp ett pass när de registrerades vid migrationsverket. Ytterligare tjugo procent visade någon form av id-handling senare under asylprocessen. Runt sex av tio asylsökande förra året tycks alltså ha saknat id-handlingar när de sökte asyl.

- Det är klart att det händer att folk saknar handlingar, och det kan i synnerhet vara de som hade ett trängande behov av att fly. De har kanske av olika anledningar inte kunnat ta med sig handlingar eller att den regim man är på flykt från är samma som ska utfärda id-handlingar, säger Viktor Banke.


Inga kommentarer: