fredag 15 januari 2016

Jägarstenålder i Skåne

...det är vi skåningar som är urinvånarna
"Vi" var här först - rekonstruktion av renjakt vid Mickelsmossen strax norr om Ringsjön för 12 000 år sen (från Burenhult: Speglingar av det förflutna)

Naturligtvis fanns det inget som kallades Skåne då, men det var hit de första människorna kom för kanske så där en fjortontusen år sen när den tjocka inlandsisen smälte och började dra sig tillbaka. Det skulle dröja tusentals år innan hela det som idag är Sverige blev isfritt (och vattenfritt). Men till Skåne kunde de vandrande renjägarna lätt ta sig genom att gå på den tidens landbro som förband Skåne med Danmark och kontinenten.

Spåren efter dessa första människor har hittats på olika håll runt om i Skåne, även om de inte är så många. De har hittats bland annat vid Finjasjön, vid Ringsjön och i Malmötrakten. Det handlar om redskap, skelett och rester av de tillfälliga bostäderna.

Det var inga halvapor utan moderna människor med samma hjärna som vi har, oerhörd kännedom om naturen och ett välfungerande samhällssystem. Ett samhälle som troligtvis var fredligt, jämlikt och jämställt. De människor som kom hit för fjortontusen år sen härstammade från de moderna människor som redan funnits i Europa sedan 40 000 år tillbaka.

Och dessa moderna människor härstammade i sin tur från förmänniskor som redan för mer än två miljoner år sen lärde sig tillverka stenredskap i Afrika och för mer än en miljon år sen lärde sig att använda elden. I Europa fanns redan neandertalarna, som var duktiga storviltsjägare, när de moderna människorna kom hit. De levde sida vid sida under tusentals år och parade sig också med varandra. Vi har alla lite "neandertalblod" i våra ådror.

I Skåne var det gott om mat och man livnärde sig på jakt, fiske och samlande. Under denna första tid, fram till ca 9 000 f Kr, som kallas senpaleolitikum, präglades landskapet i det blivande Skåne av tundraliknande förhållanden. Den dominerande kulturen är den så kallade Brommekulturen.

Under de första årtusendena var klimatet ganska bistert och jag tänker att det måste ha krävts en god förmåga att anpassa sig och lika god kunskap och färdighet som till exempel de inuiter hade som fortfarande på 1900-talet levde på gammalt vis.

Kanske kan det ha sett ut så här under jägarstenålderns första tid i Skåne? Klimatet måste ha ställt stora krav på ordentliga bostäder och kläder.

För ca tiotusen år sen inleddes en värmeperiod som skulle vara ända till slutet av bronsåldern (ca 500 f Kr). Redan från ca 8 000 f Kr rådde i Skåne ett varmare och fuktigare klimat än i nutiden. Havet steg, Öresund bildades och en tät lövskog täckte landskapet. Stora, köttrika djur som uroxe, älg, kronhjort, rådjur och vildsvin vandrade in, medan renen försvann.

Nu är vi inne i det som kallas mesolitisk tid eller mellanstenålder, som varar fram till ca 4000 f Kr (då jägarstenåldern slutar). Jägare och fiskare bosätter sig vid inlandets stora, fiskrika sjöar (Ageröds mosse vid Ringsjön är ett exempel) eller vid kusterna. De kan också ha rört sig säsongsmässigt mellan kusterna och miljöer längre in i landet.

Det finns även exempel på permanent bosättning under längre tid där tillgången på föda har varit god. Ett exempel är Skateholm i södra Skåne där man funnit både bostäder (hus) och gravfält (med gravar även för hundar). Ett exempel på den s k erteböllekulturen från senmesolitikum.

Ett annat exempel på erteböllekultur är Löddesborg vid Öresundskusten, som använts av jägare-fiskare-befolkningen under lång tid. Sammanlagt hittades 130 kg keramik här, s k erteböllekeramik. Keramiktillverkning föregick bondesamhället.

Det finns alltså exempel på fasta bosättningar långt innan övergången till jordbruk och boskapsskötsel. Och som vi ska se i ett kommande avsnitt om bondestenåldern så kommer jordbruk och byar att flytta runt under flera tusen år. Så de där föreställningarna man kan ha om olika tidsperioder stämmer inte riktigt alltid.

Källor:
Skansjö: Skånes historia
Larsson: Mot en ny värld

PS. Rubriken om skåningar som urbefolkning är naturligtvis skämtsam menad. Benämningar på folkslag som skåningar, svenskar eller samer uppstod långt senare (ja, det är kanske inte helt fel att tala om skåningar som ett folkslag före anslutningen till danska riket). Men kvarstår faktum att Skåne är den landsdel som längst har haft närvaro av människor.


Bloggar om historia, kultur  Intressant


Inga kommentarer: