lördag 9 januari 2016

Köln: Massövergreppen på kvinnor måste fördömas

...nej till rasister och kvinnoskändare

Uppåt tvåhundra kvinnor i Köln har nu polisanmält stöld, misshandel, i några fall våldtäkt och, i en majoritet av fallen, sexuella övergrepp under nyårsnatten. Bland de misstänkta är mer än hälften asylsökanden. Det kan ha handlat om hundratals män som deltog i dessa skamliga handlingar (och ännu fler som såg på, men inte ingrep). Varje försök att sopa dessa obehagliga fakta under mattan spelar rasisterna och extrem-högern i händerna.

Det var inte en liten grupp berusade ficktjuvar som låg bakom dessa massövergrepp (när började vi för övrigt ursäkta kvinnoövergrepp med fylla?). Tänk själv efter. Många av kvinnorna uppger att de omringades ensamma av grupper på 20-30 män. Om en sådan grupp av män skulle jobba "effektivt" och genomföra varje övergrepp på fem minuter så skulle de "hinna med" tolv sådana på en timma.

Även om en del av grupperna bestod av betydligt färre män så säger det sig självt att det krävs väldigt många fler män för att råna, misshandla, förnedra, slita kläderna av, tafsa på eller våldta tvåhundra kvinnor under en relativt kort period kring tolvslaget. Polisen på plats uppgav också att det hände för mycket på samma gång för att de skulle kunna ingripa.

Att försöka tysta ned, förminska eller relativisera dessa händelser skulle passa rasisterna utmärkt. Vi som står upp mot rasism och för asylrätt skulle framstå som de som vill dölja obehagliga saker, medan extremhögern blir de som "säger som det är".

Sen spelar det ingen roll att det begås andra övergrepp mot kvinnor, mot romer eller mot vem som helst i Europa eller var som helst i världen. De handlingar som begicks på nyårsnatten i Köln och flera andra städer blir inte ett dugg bättre för det.

Det går inte heller att komma ifrån att det är något exceptionellt med att stora grupper av män i organiserad form genomför offentliga aktioner mot enskilda kvinnor. Det tyder inte bara på att man har en märklig kvinnosyn, det innebär också att dessa män inför varandra inte har spärrar i form av skamkänslor. I varje fall inte tillräckliga för att avstå från deltagande.

Det som hände i Köln är inte något som vi "känner igen" (jo, möjligtvis från massövergreppen på kvinnor i Kairo). Den typen av resonemang är förnekelse på hög nivå. För helvete, erkänn att det finns ett problem.

Varifrån kommer detta då? Det finns ingen etnisk eller religiös förklaring, men det finns säkert samband med patriarkala föreställningar om vad män har "rätt" att göra och kanske ännu mer med vad som händer med vissa grupper av män när hela samhällen krackelerar, när den gamla världen störtar samman, men ingen ny finns i sikte och reaktionära föreställningar fyller ut tomrummet.

Det ursäktar på intet vis att man beter sig sämre än svin. Som alltid i de förtrycktas kamp så måste vi hålla "ordning i de egna leden", kvinnoförnedring kan aldrig accepteras. De som inte fattar detta måste uppfostras eller om det inte hjälper, utsättas för socialt tryck och uteslutning. 

Menar vi allvar med internationell solidaritet kan vi inte acceptera något som hindrar förening över de etniska gränserna. Varken rasister eller kvinnoskändare.

1 kommentar:

Asta Eriksson sa...

Kvinnoförtryktet är ett grundläggande och avgörande förtryck i samhället precis som klassförtrycket och har sina egna materiella orsaker även om grundorsaken privategendomen är densamma. Många inom vänstern förstår inte kvinnoförtryckets betydelse utan talar bara om klass. Det är ingen bra strategi för att nå socialismen men frågan behöver teoretiseras.