söndag 17 januari 2016

Köln: Syrier demonstrerade mot övergreppen

...350 manifesterade mot våld, sexism och rasism

Ytterligare rapporter från tysk media: Express och Neues Deutschland

För mera info se facebookevent
Inga kommentarer: