onsdag 6 januari 2016

LO:s medlemsantal ökar

...den negativa trenden bruten?

Fackförbunden har länge kämpat med sviktande medlemssiffror, men nu ser det ut som att de 14 förbunden inom LO bryter trenden för första gången sedan 1995. Ingen stor uppgång, men ändå... ett brott mot tidigare kraftiga tapp.

Sverige tillhör länder som har haft och har hög facklig organisationsgrad. År 1993 var organisationsgraden 85 procent. År 2014 var 70 procent av de anställda medlem i en fackförening. Mellan 2006 och 2008 inträffade ett fackligt medlemsras. Fackföreningarna förlorade närmare en kvarts miljon medlemmar och organisationsgraden sjönk från 77 till 71 procent på bara ett par år sen a-kasseavgifterna höjts kraftigt och skattereduktion för fackligt medlemskap och a-kassa avskaffats.

Nu meddelas att antalet medlemmar i LO har ökat med preliminärt 1500 personer och att de 14 LO-förbunden sammanlagt har 1 467 000 medlemmar.

Kommunal växer med 7 500 medlemmar. Handels fortsätter att öka medlemsantalet. Ökningen är på drygt 3 000 medlemmar och man är nu uppe i 157 400 fackanslutna. 

För första gången sedan 2006 ökar IF Metall sitt medlemsantal med drygt 550 medlemmar under 2015. I snitt tappade förbundet cirka 5 000 medlemmar per år tidigare. Medlemsplus för IF Metall.

Nästan en och en halv miljon LO-medlemmar, alltså. Lägg därtill fackliga organisationer för många tjänstemän, som egentligen har samma underordnade position i samhället som vanliga arbetare och vi kan se att det handlar om något som skulle kunna bli en mäktig kraft för förändring av maktförhållandena i samhället.

Det förutsätter naturligtvis att byråkratin i toppen får maka på sig och överge sina höga löner och sina privilegier, samtidigt som medlemmarna stärker sitt inflytande genom en ökad medlemsdemokrati och ökade möjligheter för gräsrötterna att sätta sin prägel på organisationerna.
Inga kommentarer: