torsdag 21 januari 2016

Nej, jorden går inte under, Hawking

...fast han kan ha rätt i mycket

Den brittiske fysikern Stephen Hawking har än en gång kommit med domedagsprofetior. Mänskligheten hotas av en rad saker som vi själva är orsak till, men vi kan överleva jordens undergång om vi lyckas bygga upp nya samhällen i andra världar.  (DN: Mänskligheten hotad)

Nu vet jag förstås inte om Hawking är rätt uppfattad och återgiven av media, men jag utgår från det. Han nämner några självframkallade hot i närtid, bland annat den globala uppvärmningen. Här är jag helt med honom. Detta utgör ett verkligt hot, inte mot jorden, inte mot livet som sådant på jorden, men däremot mot mänskligheten.

Min uppfattning är att planeten klarar sig alltid. Det är värre för oss. Livet på jorden verkar också motståndskraftigt, även mot stora katastrofer. Minst fem gånger har livet på jorden drabbats av jättelika massutdöenden, men återhämtat sig.

Vi människor är dock oerhört beroende av att de nuvarande ekosystemen på jorden bevaras. Därför är den globala uppvärmningen ett verkligt hot och kan utlösa förändringar som vi inte klarar av. Nu visar det sig mer och mer att uppvärmningen är intimt knuten till de fossila bränslena och kapitalismens beroende av dessa. 

Ett bättre samhälle kan rädda oss

Men lyckas vi förändra systemet och stoppa uppvärmningen då har vi också genomfört en gigantisk demokratisering av vårt samhällssystem som jag tror kan hjälpa oss hantera andra företeelser som kan bli ett hot mot mänskligheten.

Hawking ser värre hot på sikt. Enligt rapporteringen i media tror han att "jorden går under" under de närmaste tusen eller tiotusen åren. Jag för min del skulle nog vilja vända på perspektivet, de närmaste femtio åren är det stora hotet - klarar vi av de utmaningarna och anpassar vårt samhälle till ekosystemen, då kan vi säkert fortleva och utvecklas, inte bara tiotusen år utan betydligt längre.

Jorden har existerat under miljarder år och kommer att fortsätta finnas till under ytterligare ofantliga tidsperioder. Den nutida människan har funnits under tvåhundratusen år. Det finns ingen anledning att tro på en undergång under just de närmaste tiotusen åren (även om oväntade och okända naturkatastrofer kan inträffa).

Jorden är vårt hem

Det här med att vi ska sprida ut oss i rymden, till andra planeter, eller till andra solsystem, betraktar jag som ren fantasi. Övriga planeter i vårt solsystem är ju rätt värdelösa ur mänsklig synpunkt. Ingen av dem kan mäta sig med vår egen planet. Det är jorden som är vårt hem, vår perfekta miljö.

Avstånden i universum, även i vår egen galax, till och med till de närmaste stjärnor där det kan finnas planeter, är så enorma att vi aldrig någonsin skulle kunna ta oss dit. Vi måste vara rädda om jorden, det finns ingen Planet B.




Inga kommentarer: