fredag 8 januari 2016

Parisavtalet stoppar inte klimatförändringarna

...men det kan folkrörelserna göra
Jagoda Munic, ordförande i Friends of the Earth International, skriver om Parisavtalet

”Istället för att ta till sig av gräsrötternas alternativ, har politikerna låtit sig förföras av storföretag som säljer falska lösningar på klimatproblemen”

Det mest inspirerande ögonblicket den 12 december var inte att FN:s Parisavtal skrevs under utan anblicken av de mer än tjugo tusen människor på gatorna som, byggandes en folkrörelse, krävde klimaträttvisa och ett slut på smutsiga energialternativ.
Parisavtalet är måhända en diplomatisk framgång men det kan inte förhindra klimatkatastrofen; det är varken ambitiöst eller rättvist. Många statsöverhuvuden anammade klimataktivisternas språk när de talade inför mötet den 30 november. De pekade på hur extremt angelägen den här krisen är, på ansvaret gentemot framtida generationer och på behovet av en rättvis överenskommelse.
Så fort talen tystnat blev det uppenbart hur ihåliga dessa ledares ord var. Under förhandlingarna blev sprickan mellan rika och fattiga länder snabbt uppenbar. Vem ska bära bördan av att fasa ut de fossila bränslena och sanera efter utsläppen i fattiga länder? Vem ska bekosta det? Hur ska vi stödja människor som drabbas av klimatförändringarna? Efter mer än tjugo år av klimatförhandlingar visade de rika länderna än en gång att de kan snacka klimaträttvisa, men inte agera därefter.
Läs hela artikeln på Jordens Vänners hemsida
Bloggar om politik, klimat  Intressant

Inga kommentarer: