måndag 11 januari 2016

Samma skit överallt för kvinnor?

...inga framsteg någonstans? Resultatlös kvinnorörelse?

Samma brist på mänskliga rättigheter överallt på jorden? Samma diktatur här som där? Samma stenhårda rasism över hela jordklotet? Samma låga löner? Samma vidriga arbetsmiljö? Samma kvinnoförtryck?

Om så vore skulle alla strävanden hos progressiva människor ha varit totalt resultatlösa. Fackföreningar, kvinno-organisationer, antirasister, feminister, framstegs-vänliga liberaler och socialister kan lika gärna lägga sig ner och dö. De har inte åstadkommit ett skit på tvåhundra år.

Som tur är så är det inte så illa. Även om vi kan råka ut för bakslag. Demokratiska rättigheter är alltid färskvara. Gemensam välfärd kan urholkas och tas ifrån oss. Anställningsvillkor kan försämras. Sådana är villkoren under kapitalismen. Därför krävs systemskifte för en bättre grundtrygghet för arbetande människor, säger vi socialister.

Ett globalt perspektiv

Men ibland kan det vara bra att betrakta saker ur ett globalt och historiskt perspektiv för att se att förändring är möjlig. Låt oss ta det globala kvinnoförtrycket som exempel. Hur ser det ut i världen idag?

Till att börja med så det inte säkert att du ens blir född om du är av kvinnligt kön. I stora delar av världen, t ex i de folkrika staterna Indien och Kina, är det vanligt med könstester för att abortera flickebarn. Officiell statistik säger att det "fattas" ungefär 117 miljoner kvinnor i Asien.

I stora delar av världen bjuder kulturen att flickor inte är värda att investera i eftersom de ändå ska giftas bort. De får sämre omvårdnad, sjukvård och utbildning är pojkarna. Flickorna får slava i hemmen, men deras arbete uppskattas ändå inte.

Rapporter visar att flickor är mer drabbade av undernäring och har sämre hälsa än pojkar. Väldigt många kvinnor utsätts för våld och sexuella övergrepp. I Kairo är det ökänt hur stora grupper av män kan omringa ensamma kvinnor på gator och torg och utsätta dem för oerhört kränkande och traumatiska upplevelser. Och att detta beteende har mycket stor social acceptans i samhället.

Många flickor gifts bort i tidig ålder. Andelen barnäktenskap ligger på 45 procent i Sydasien. I andra delar av världen, Mellanöstern och Norra Afrika, finns hederskulturer, som drabbar kvinnor hårt, och traditioner med kvinnlig könsstympning.

Synen på kvinnor är mycket dålig i stora delar av världen. Människor präglas av det samhälle där man lever och därför är det inte underligt att många män och även många kvinnor i dessa länder accepterar och försvarar förtrycket.

I många länder är fortfarande kvinnor i praktiken uteslutna från det politiska livet och mycket dåligt representerade i politiska sammanhang. Naturligtvis finns det också många, både kvinnor och män, som kämpar för förändringar. Ofta under stort socialt tryck och repression.

Patriarkala strukturer finns överallt

Nå, hur är det då i vår del av världen? Jo, det finns patriarkala strukturer överallt, i alla länder. Det finns diskriminering av kvinnor, det finns övergrepp och våld mot kvinnor, det finns kvar en nedlåtande syn på kvinnor. Det är inte precis så att feminister saknar utmaningar.

Men att fullständigt utplåna skillnaderna mellan kvinnors ställning i Sverige jämfört med resten av världen vore att förneka verkligheten. Det vore också att underskatta värdet och resultaten av den kamp som kvinnorörelsen fört i vårt land.

Det är den feministiska kampen vi ska bygga vidare på. Det gäller också för de som kommer hit som invandrare och flyktingar. Vi ska förena oss med de progressiva och bekämpa det reaktionära. Och de som ute i världen kämpar för förändring i sina länder ska vi solidarisera oss med.

Unicef: Diskriminering av flickor

Arbetaren: Övergrepp vanliga mot kvinnor i Egypten

Röda Malmö: Massövergreppen på kvinnor måste fördömas


Bloggar om politik, kvinnokamp  IntressantInga kommentarer: