torsdag 14 januari 2016

Sexövergrepp: Allt är kukens fel?

...kastrering enda lösningen?
Syriska flyktingar protesterar mot massövergreppen i Köln

De biologistiska förklaringarnas kamp. Rasister som förklarar övergrepp med arabisk etnicitet eller orubblig kultur samt sina egna sexuella övergrepp med att de bara följer sin manliga natur. Mot detta uppträder, som en spegelbild, "feministiska" superriddare som förklarar krig mot kuken: Den gemensamma nämnaren för förövarna är att de har penis! Jag väntar med spänning på kastreringskraven. Det stora Biologistiska Kriget har bara börjat.

"Den gemensamma nämnaren för kvinnoskändarna i Köln var att de är män!" får man se och höra lite varstans i dessa dagar. Det skulle innebär att alla män är likadana. Och lika skyldiga. Vilket i sin tur bevisas av att kvinnoförtrycket ser precis lika jävligt ut över hela jordklotet. Eller? Är orsakerna biologiska så borde ett sådant synsätt vara helt logiskt.

Män är som de är av naturen. Det går inte att ändra på. Därför ser det ut som det gör i världen. Tvåhundra års feministisk kamp har inte ändrat någonting någonstans. Borde väl vara dags att ändra strategi då? Fram med knivarna, dags för kastrering!

Manifestation i Köln mot sexism och rasism

Eller så finns förklaringarna till mäns handlingar i ett inlärt beteende, i den kultur där de vistas och i de händelser som präglar dem. Patriarkala idéer, värderingar och traditioner är en del av kulturen i samhället och präglar både män och kvinnor. Företeelser som kan förstärkas och skruvas hos grupper av män när samhället krackelerar.

Men detta patriarkat ser mycket olika ut i olika länder och olika delar av världen. Beroende på samhällets historia, utveckling och den feministiska kampens styrka och landvinningar. Därför är det inte så underligt att män (och kvinnor) från olika länder kan ha så vitt skild kvinnosyn eller att män inbördes (och kvinnor inbördes) i samma land kan ha så olika synsätt.

Min egen uppfattning? Jo, att den gemensamma nämnaren för förövarna är dålig kvinnosyn (en kvinnosyn som är oerhört mycket sämre i till exempel Mellanöstern/Nordafrika än i Sverige eller Tyskland). Det som en del så kallade anti-rasister sysslar med nu är ett monumentalt svek mot offren i Köln (liksom det är ett svek mot feminister i arabvärlden), ett relativiserande av sexuella övergrepp som man knappt trodde var möjligt. Med skygglapparna på rider man på sina stridshästar med högsta hastighet in i återvändsgränden. Jimmie Åkesson & Co gnuggar händerna i förtjusning....

Demonstration mot massövergreppen på kvinnor i Köln

Det finns ett stort problem med att försöka tona ner, förtiga eller bortförklara de exceptionella händelserna i Köln på nyårsnatten (något liknande har aldrig hänt i vår del av världen - att utan bevis försöka påskina motsatsen är just att relativisera). Att bemöta de storskaliga attackerna i Köln med säga att "sexuella övergrepp inte är något nytt" är hårresande. Ju fler som berättar om tidigare övergrepp i Sverige desto mera förstår man hur Köln skiljer ut sig på ett extremt sätt. Den enda relevanta parallellen är massövergreppen på kvinnor i Kairo.

Problemet med mörkläggning/sopa under mattan/relativisera är att det inte funkar, det spelar rasisterna rakt i händerna. Det är som att köra huvudet i sanden, medan rasisterna plockar poäng.

Det är tur att det finns människor i Tyskland som förmår bättre, som går ut på gator och torg och manifesterar mot såväl sexism som rasism och att syriska flyktingar ansluter sig till kampen. Fantastiskt bra!

_ _ _ _ _ _ _ 

PS. Biologistiska synsätt motbevisas också av att det finns en hel del vittnesmål och nu också forskning som tyder på att människosläktets ursprungliga och långa period av jägare/samlare-samhälle präglades av både jämlikhet och jämställdhet mellan könen. Förmodligen är det så att jämställdhet mellan könen snarare en del av vårt historiska arv. Män är inte dömda att vara kvinnoförtryckare.

Bloggar om politik, feminism  Intressant


2 kommentarer:

Hampus sa...

Det här är ohederlig argumentation, vars uppsåt jag hoppas är på grund av okunskap och inte ovilja att sätta sig in i vad som menas. När "feminister" (vilka är det ens du syftar på?) talar om män som minsta gemensamma nämnare för sexuella övergrepp så har de inte nödvändigtvis biologiska förklaringar eller KUKEN som förklaring, utan socialiseringen utifrån vissa förväntade och accepterande beteenden. Att dessa är könsligt kodade kan vem som helst identifiera från både statistik och sin egen upplevelser. Vissa saker accepteras om en person är ansedd vara kvinna och andra om det rör sig om en man.

Alltså är det inte ett biologiskt argument, utan ett sociologiskt. Att reducera allt till biologi eller celldelning brukar inom vetenskapsfilosofi kallas reduktionism, och är knappast ajour nu för tiden.

Dessutom, är all fakta angående Köln inne? Än så länge tycks det inte alls råda någon enighet eller säkerhet om vad som hände. Så ditt påstående om att detta är något slags unik världshändelse är naturligtvis spekulativt trams.

Ronny Åkerberg sa...

Jag tror inte sexuella övergrepp är “könsligt kodade” överhuvud. Vilket också visas av att det inte bara är män utan också kvinnor som begår sådana övergrepp (även om kvinnor gör det i mindre utsträckning än män). Det är knappast heller “socialisering” till ett “accepterat” beteende (även om graden av fördömanden varierar i olika samhällen och grupper av människor). Vilket också visas av att det överlag är olagligt (även om myndigheter inte tar det på allvar i en del länder).

Sexuella övergrepp är ett medel som kan användas, till exempel av en man med dålig kvinnosyn och i syfte att hävda makt. Det kan också finnas andra motiv.

I den nu pågående debatten (framför allt på nätet) har jag sett den exakta formuleringen “gemensamma nämnaren för förövarna är penis”. Vanligare är ungefär samma formulering fast med “män” istället för “penis”. Det är samma sak som avses, jag tolkar det som att man anger manligt kön som orsak till de sexuella övergreppen.

Det blir fel hur man än vänder och vrider på detta. För mig framstår det som att det finns en väldigt deterministisk, biologistisk tendens (särskilt när det man talar om “penis”). Men alla anspelningar på manligt kön som orsak till övergrepp kan tolkas på det viset.

Nu är det inte säkert att alla som argumenterar på det sättet tänker i biologiska termer, men då menar jag att de bör göra klart för sig att de använder ett felaktigt begrepp. För är det så att mannen, som begick ett övergrepp, gjorde detta på grund av “inlärning” så är det ju detta som är orsaken och inte att han är av manligt kön (oavsett om könet definieras inte enbart biologiskt).

När det gäller Köln så vet vi naturligtvis inte allt eftersom utredning pågår, men tillräckligt för att påstå, inte att det är världsunikt, men att det är nytt i europeiska sammanhang. Över 500 polisanmälningar från kvinnor har kommit in. En mycket stor del handlar om sexuella övergrepp. Några betecknas som våldtäkter, men ytterligare (som fingrar i anus och slida) skulle i vårt land också betecknas som våldtäkter.

Hundratals män som i stora grupper omringar enskilda unga kvinnor och rånar, misshandlar och utsätter dem för sexuella övergrepp. I en skala av hundratals kvinnliga offer på offentlig plats under relativt kort tid en nyårsnatt. Jag har hittills inte sett någon som kunnat peka på något liknande i vår del av världen.