fredag 1 januari 2016

Sjuka styrsystem i offentlig sektor

...till nytta för vem?

Vi hör dem ofta: Hemtjänstpersonal som klagar på att de måste knappa in allt de gör, minut för minut, på datorer. Socialarbetare som går på knäna och inte hinner med. Lärare som måste ägna mer tid åt byråkrati än elever. Sjukhuspersonal som säger upp sig för att de inte har möjlighet att ge säker vård. 

Poliser som jagar ”pinnar” i stället för bovar. Och så de ständigt stigande sjuktalen med psykiska besvär hos dem som arbetar inom den offentliga sektorn. Men den verkliga sjukan är det styrsystem som kräver ständiga mätningar, redovisningar, kontroller och ökad byråkrati, och som i den akademiska världen kallas New Public Management (NPM). 

Forskarna har sedan länge visat att detta styrsystem är ohållbart och att det inte fungerar. Regeringen har också tagit avstånd och är positiv till att det avskaffas. Men ändå inte bara tillämpas det på många arbetsplatser. Det införs t.o.m. på nya. Den här rapporten handlar om varför det blivit så, på vilket sätt det går fel och vad man kan göra åt det. 

I fyra delar beskriver vi hur NPM växt fram, vilka som är problemen med denna styrform, vilka alternativ som vi sett och ger förslag till hur man kan motverka det. Det går att läsa avsnitten i vilken ordning som helst. Ett förslag är att samla arbetskamrater och diskutera dem. Många har erfarenheter som kompletterar denna rapport.

En nyskriven och sammanfattande rapport om New Public Management av Gunilla Ryd och Kerstin Eldh,  Nätverket för Gemensam Välfärd Malmö.

Ladda ner här
Inga kommentarer: