fredag 1 januari 2016

Vi förtjänar ett bättre samhälle

...2016 tar vi klasskampen
Nya Hyllie, Malmö  Foto: Ronny Åkerberg

Inte behöver vi ett samhälle där hundratusentals tvingas gå utan arbete medan samtidigt minst lika många sliter häcken av sig med allt större stress, övertid och arbetsbörda.


Inte behöver vi ett samhälle där de rika blir allt rikare medan samtidigt de offentliga välfärdssystemen urholkas så att äldrevården vältras över på de anhöriga (sedan millennieskiftet har var fjärde plats på äldreboenden försvunnit).

Inte heller behöver vi ett samhälle där "tillväxt" innebär ökad rikedom för de redan rika och samtidigt förstörelse av jordens ekosystem.


Istället behöver vi ett demokratiskt och jämlikt, solidariskt och långsiktigt hållbart välfärdssamhälle där alla får plats och där de många människornas behov bestämmer planeringen av det samhälle vi vill ha. Det kallas socialism.

För att nå dit krävs folkliga rörelser mot kapitalismens orättvisor, mot de växande klassklyftorna och mot förstörelsen av miljö, välfärd och trygghetssystem. Må 2016 bli året då vi häver upp våra röster och sluter oss samman med arbetskamrater, grannar och likasinnade i protester mot en utveckling som fått fortgå allt för länge.
Inga kommentarer: